به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

علوم بلاغی



بیان، معانی، بدیع

1,500 تومان



علوم بلاغی شامل معانی، بیان و بدیع به علومی گفته می شود که در آنها زیبایی های لفظی و معنوی زبان بررسی می شود.