به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

روان شناسی فیزیولوژیکروانشناسی

13,000 توماندر این کتاب، مبانی زیستی و فیزیولوژیکی رفتارهای عمده نظیر تیزهوشی، کند ذهنی، تشنگی، گرسنگی، اضطراب، ترس، اختلال های خلق، اسکیزوفرنی، هیجان، پرخاشگری، سوء مصرف مواد، ... بررسی شده است.