به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

طراحی آموزش موثربرنامه ریزی آموزشی

6,500 تومانطراح بر اساس تجربه ها، مشاهده ها و تفسیر خود از فرآیند، برای اعمال روش های اکتشافی گام بر می دارد. اصول پایه طراحی آموزش است.