به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

مبانی مهندسی مخابراتدر این کتاب علاوه بر سرفصل های درس «مخابرات» به مباحث دیگر نیز پرداخته شده است.

11,500 تومان در این کتاب علاوه بر موارد فوق سیستم های انتقال رادیویی، ماهواره ای، نوری و کابلی، سیستم های انتقال تلفنی و تلویزیونی و نیز تلویزیون کابلی معرفی شده است.