به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

مکانیک سیالات محاسباتی در محیط متلبجریان سیال

25,000 تومانروش تحلیل دیفرانسیلی را به این صورت می توان تعبیر کرد که ناحیه جریان به تعداد زیادی نواحی کوچک تقسیم می شود که در حد تعداد آنها به سمت بی نهایت میل می کند.