به نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خوش آمدید

کاربرد سنجش از دور در اکتشاف مواد معدنیدور سنجی اکتشافی

40,000 توماننه تنها سرفصل دروس «دورسنجی و GIS پیشرفته در اکتشاف» دوره دکتری و کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن و «دور سنجی اکتشافی» دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی را پوشش می دهد.